Montážne prípravky

Montazny pripravok

Klick – sedí!

  • Ergonomicky tvarované pre rôzne pracovné postupy
  • Robustné a flexibilné
  • Časovo efektívna a bezchybná montáž
  • Polohovanie, fixovanie a upnutie dielov v montážnom prípravku podľa zadaných pracovných postupov
  • Senzormi a riadením podporovaná montáž
  • Zabezpečenie kvality montáže na princípe Poka-Yoke