Elektromontáž

Našim cieľom v oblasti elektromontáže je poskytnúť našim zákazníkom skúsených elektromontérov a mechanikov na regionálnych ako aj medzinárodných projektoch.
Vieme promptne pokryť Váš dopyt krátkodobo ako aj dlhodobé projekty.

Týmto docielite úsporu nákladov a zmeníte fixné výdavky pre mzdové náklady na variabilné projektovo zamerané náklady. Týmto možete flexibilne reagovať na požiadavky trhu a Vaše montážne kapacity bezproblémovo rozšíriť alebo zredukovať.

V oblasti elektromontáže ponúkame tieto služby:

  • Inštalácia slabo-prúdového a silno-prúdového industriálneho vybavenia
  • Inštalácia dátových a komunikačných zberníc (Profinet, Profibus, Interbus)
  • Projektová dokumentácia
  • Revízie elektrických zariadení
elektromontaz