Manipulačné systémy

Manipulacne systemy

Strojové nakladanie rýchlo a precízne

  • Preprava, polohovanie
  • Najrôznejšie kombinácie osí a chápadiel umožňujú optimálne prispôsobenie obrobkom s najvyššími nárokmi
  • Optimálna systémová konfigurácia s ohľadom na rýchlosť, precíznosť a úspornosť.
  • Veľkorysé univerzálne riešenie pre veľké rozmery a záťaže.
  • Rýchlosti:  do cca. 2 m/s
    (závislé  od veľkosti  obrobku)
  • Rozsah: do cca. XYZ = 4000 x 1000 x 1000
    (väčší rozsah na vyžiadanie)

Doba výmeny:   do cca. min. 5 s
(závislé od prepravných dráh a veľkosti obrobku)